Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


สามล้อเมืองแป้ นอกจากปั่นรับผู้โดยสารทั่วไปแล้ว 


บ่าวสาวคู่หนึ่งมีไอเดียดี นำมารับส่งแขกเหรื่อที่มาร่วมงานแต่งที่บ้าน ซึ่งอยู่ในซอย หน้าบ้านถนนแคบ จอดรถไม่สะดวก ต้องจอดรถไกล 

ผู้โดยสารบางคนก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง สามล้องานแต่งก็ยินดีปั่นส่งถึงบ้าน

---------------------------------