Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


อีกมุมหนึ่งของเมืองแพร่ เดิมน้ำตรงนี้น่าจะเป็นน้ำคือ (คูเมือง) ปัจจุบันอยู่ในเขตวิทยาลัยชุมชน (พื้นที่เดิมของโรงเรียนป่าไม้)


เพราะกาลเวลาที่ผ่านไป สิ่งต่างๆจึงเปลี่ยนแปลง จากน้ำคือที่เคยเชื่อมกับห้วยแม่แคมและน้ำแม่ยม จนรอบเมือง ช่วยรับและระบายน้ำออกไม่ให้ท่วมเมือง นอกเหนือไปจากเมก (กำแพงเมือง) ที่ช่วยอีกชั้นหนึ่ง ทุกวันนี้ บางพื้นที่ถูกถมทับด้วยพื้นที่ของสถานีตำรวจเมืองแพร่ ถนน และสวนสาธารณะ

พื้นที่ที่ถูกตัดขาดนี้ บางครั้ง น้ำเน่าเสีย วันที่เราไปถ่ายภาพนี้ คนที่เขามาออกกำลังกาย วิ่งอยู่บริเวณนั้นอยู่แทบทุกวัน ตะโกนบอกกล่าวเราว่า ไปบอกใครให้มาแก้ทีเหอะ 


น้ำมันเน่าหมดแล้ว

--------------------------------------------