Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556ชาวแพร่หลายคนที่นิยมเดินทางโดยระบบราง น่าจะคุ้นเคยกับสถานีแห่งนี้เป็นอย่างดี

สถานที่ที่เคยเป็นแหล่งเชื่อมโยงหลายๆอย่างกับส่วนกลาง ซึ่งบ่อยครั้งทีเดียวที่ผู้โดยสารต้องนั่งบนเก้าอี้เหล่านี้นาน เพื่อรอรถไฟขบวนเป้าหมาย 

บางครั้งก็นานจนบางคนต้องนอนรอ..

-------------------------