Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556


อาคารไม้หลังใหม่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สร้างใหม่โดยใช้แบบของอาคารหลังแรกของโรงเรียน ที่สร้างเมื่อปี ๒๔๗๗ (บริเวณที่ตั้งอาคาร ๒ (ไชยลังกา) และอาคาร ๓ (นิกรกิตติการ) ขณะนี้ - ข้อมูลจากเว็บไซต์ ร.ร.พิริยาลัย www.piriyalai.ac.th )เมื่อแรกคิดสร้างอาคารใหม่หลังนี้ โรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่าตั้งใจจะสร้างตรงบริเวณหอประชุมหลังเก่าแต่หลังจากที่มีการหารือกันในช่วงการระดมทุน ได้มีความเห็นที่จะย้ายมาสร้างตรงพื้นที่ปัจจุบัน...

------------------------------ 

ภาพโดย Dekchildkong