Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556


อนุสาวรีย์พระลอ พระเพื่อน พระแพง จังหวัดแพร่สร้างไว้เมื่อปี 2521 เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อระลึกถึงความรักอมตะของพระลอแห่งนครแมนสรวง และพระเพื่อน-พระแพง แห่งเมืองสรอง ตามความเชื่อที่ว่า เมืองสอง คือ เมืองสรอง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ ลิลิตโศกนาฏกรรมความรัก

พระธาตุด้านหลังคือ พระธาตุพระลอ เดิมชื่อ ธาตุหินส้ม เพราะเดิมเป็นซากพระธาตุเก่าก่อด้วยศิลาแลง ราว พ.ศ.2458-2459 ส่างใส ชาวเงี้ยว ได้จ้างคนมาบูรณะและสร้างวัดแบบเงี้ยว แต่เมื่อเสียชีวิตจึงขาดคนดูแล บริเวณนี้จึงรกร้างอีกครั้ง

ต่อมาในปี 2495 นายอำเภอสอง ผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของเก่า ได้ชักชวนชาวบ้านและข้าราชการในอำเภอสองมาช่วยกันบูรณะซ่อมแซมธาตุหินส้มและตั้งชื่อใหม่ว่า ธาตุพระลอ ที่ใช้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน


หลังจากนั้นได้มีการบูรณะวัดพระธาตุพระลอ แผ้วถางป่า ตัดถนนใหม่ผ่านแนวกำแพงเมืองเพื่อไปยังวัดพระธาตุพระลอแทนถนนเดิมซึ่งอ้อมแนวกำแพงเมือง กำหนดวันไหว้พระธาตุตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 เหนือ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้กระทำสืบต่อกันมา

พ.ศ.2497 ประมาณเดือนมีนาคม ได้จัดทำพิธีหล่อพระพุทธรูปไว้เป็นพระประธาน โดยคณะกรรมการจัดทำพิธีในครั้งนั้นมีนายอำเภอสองเป็นประธาน ประกาศเชิญชวนให้ราษฎรนำทองมารวมกันแล้วตั้งชื่อพระพุทธรูปที่หล่อว่า "พระศรีสรรเพชญ" ให้ถือว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองสอง จนกระทั่งปี 2502 มีพระสงฆ์ขึ้นไปจำพรรษาเป็นรูปแรก

------------------

อ้างอิง