Share
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557


หลังจากที่เตรียมการมาระยะหนึ่ง พระครูวรเวทย์สังฆกิจ อินทรารัตน์ เจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาส อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ก็ได้เริ่มงานบูรณะหอไตร(หอธรรม)ของวัด

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2557 วัดเมธังฯจัดพิธีบวงสรวงหอไตรและพิธีทางศาสนา สวดถอดพื้นที่บูรณะ (คลิ๊กดูภาพพิธีจาก facebook พระครูวรเวทย์สังฆกิจ อินทรารัตน์ ได้ที่ http://goo.gl/xykWQn )

สำหรับแผนการบูรณะนั้นจะทำโครงสร้างใหม่ เนื่องจากโครงสร้างเดิมถูกปลวกกินไปจำนวนมาก เสาด้านล่างเอียงไปทางขวา ในขณะที่เสาชั้นบนสุดเอียงไปอีกด้านหนึ่ง อีกทั้งหอไตรสร้างโดยฝีมือช่างโบราณที่ใช้วิธีการเข้าลิ่ม ไม่ได้ใช้ตะปูเหมือนปัจจุบัน ทำให้ใช้วิธีดันหอไตรให้ตรง หรือดีดขึ้นไม่ได้

ส่วนประกอบอื่นๆ จะมีการคัดแยก นำส่วนที่ไม่ชำรุดมาใช้งานต่อ เช่น หน้าบัน ที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ แต่หากส่วนไหนชำรุดก็จะทำขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิม โดยการบูรณะจะยังใช้วิธีการก่อสร้างเหมือนเดิมคือการเข้าลิ่ม นอกจากนี้ ด้านล่างจะสร้างบ่อน้ำโดยรอบ
จากหนังสือ ที่ระลึกงานวันกตัญญูกตเวทีพระมหาเมธังกร วันที่ 22-25 เมษายน 2548 กล่าวถึงหอไตร(หอธรรม)แห่งนี้ว่า เดิมสร้างอยู่กลางสระน้ำทางทิศตะวันออกของบริเวณวัดเมธังฯ นั่นคืออยู่ติดกับถนนน้ำคือ เยื้องกับเจดีย์

ในสมัยพระครูเมธาภิรักษ์ นาถปุญโญ (ทรง เวียงทอง) เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.2508-2531) ได้ปรับพื้นที่ภายในวัดให้กว้างขึ้น โดยได้ย้ายหอไตรไปไว้ทางทิศใต้ของวัด ใช้ใต้ถุนหอไตรเป็นหอกลอง และถมสระน้ำและบ่อน้ำข้างประตูวัด

ต่อมา คณะศรัทธาวัดเมธังกราวาสได้ช่วยกันสร้างหอกลองถวาย พระครูเมธาภิรักษ์จึงย้ายหอไตรจากทิศใต้มาตั้งอยู่ทิศเหนือของบริเวณวัด ใกล้กับโรงเรียนเพ็ญรัต (ที่ตั้งในปัจจุบัน)

----------------------